Tjenester

Eva Katrine tilbyr mange ulike tjenester til både treningsbransjen generelt, til deg som jobber med trening og helse selvstendig eller til deg som privatperson. 

Tjenester

  • Foredrag: «He´s God»
    (for aktører i treningsbransjen, spesielt instruktører)*

  • Foredrag: «Prester bedre med mental trening»

  • Yoga-kurs (skreddersys etter forespørsel)

  • Bedriftstrening

 


Priser på forespørsel. Ta kontakt for tilbud eller mer informasjon.


*Som sin masteroppgave ved seksjon for psykologi og coaching ved Norges Idrettshøgskole, har Eva Katrine Thomsen gjennomført en kvalitativ studie innen treningsbransjen, der hun han sett på deltageres opplevelse av instruktøren i gruppetrening. Hensikten med studien var å kartlegge hva det er som gjør enkelte instruktører så suksessrike kontra andre. Ingen andre har tidligere gjennomført en lignende studie, og resultatene fra "He's God" gir gode retningslinjer for hvordan instruktører bør opptre, samt nye og spennende perspektiv på gruppetreningskonteksten. I løpet av foredraget, vil du kort få en gjennomgang av selve studien og få råd og tips for hvordan du kan bli en enda bedre, motiverende og inspirerende instruktør. Et svært interessant og lærerikt foredrag. Link til masteroppgaven ”He’s God”.