Personlig trener og gruppeinstruktør
- En coachende tilnærming

  • Hva kjennetegner en dyktig personlig trener eller gruppeinstruktør?

  • Hva innebærer en coachende tilnærming?

  • Hva skal til for å skape nye kunder – og holde på dem?

  • Hvordan legger du opp startsamtalen – og ikke minst gode, tilpassede og motiverende treningsøkter?

  • Hvordan kan du gå frem for å legge opp gruppetimer?

  • Hvordan kan du dele kompetanse og utvikle deg som trenerog instruktør?

Treningssenterbransjen er i sterk vekst, og kravene til personlige trenere og gruppeinstruktører er blitt stadig mer sammensatte og utfordrende, noe som blant annet gjenspeiles i økte krav til utdanning og kompetanse. Denne boka svarer på disse utfordringene ved å gi en bred innføring i temaer som for eksempel kommunikasjon, coaching, motivasjon og mental trening. Den baserer seg på både teori og forskning, og på konkrete erfaringer fra norske treningssentre. Den gir svar på spørsmålene over, og tar i tillegg for seg temaer som profesjonalitet, berøring og feedback, etiske retningslinjer og musikkbruk.
Dette er en grunnbok og en praktisk guide for både blivende og etablerte PT-er og gruppeinstruktører. Kjøp boken her.

Eva Katrine Thomsen har sammen med Frank Abrahamsen, Atle Arntzen og Rolf Haugen skrevet boken «Personlig trener og gruppeinstruktør». Hun har skrevet gruppetreningsdelen i boken, i tillegg til motivasjonskapittelet sammen med Frank Abrahamsen.

Frank Eirik Abrahamsen
har doktorgrad i idrettspsykologi og jobber på Norges idrettshøgskole. Grunnen til at han har jobbet med blant annet mer enn 50 landslag over årene, og er en av Norges mest brukte forelesere på temaer om prestasjonspsykologi og trener-/lederutdanning, er hans sterke motivasjon for å utvikle mennesker og hjelpe dem å nå mål og drømmer. Forskningen hans og utgivelsen av artikler og bøker re ekterer denne interessen, slik som denne boken.

Atle Arntzen er PT-manager i SATS Norge og har over 17 års erfaring i treningsbransjen og mer enn ti års erfaring som PT. Han har utdanning fra Norges idrettshøgskole (fysisk aktivitet og helse) og Høgskolen i Oslo (allmennlærerutdanning). I tillegg har han coachingutdanning fra NLP Leadership (practitioner) og en rekke kurs innen kostholdog trening. Atle har sin idrettslige bakgrunn fra tennis, der han som senior har ere NMtitler fra lagtennis og en individuell NM-tittel utendørs i klassen juniorveteran (+35 år).

Rolf Haugen har arbeidet i 25 år innen avdelinger for idrett ved tre høyskoler. Han var ansatt i Norges idrettsforbund i fem år med ansvar for å utvikle nye leder- og trenerutdanninger for norsk idrett. Personlig trening har Rolf vært engasjert i siden 2007 som foreleser, sensor og de siste årene også som personlig trener i Nettbuss, der han nå er ansatt. Han har vært sentral i utviklingen av coaching som fag i Norge innen ledelse, utdanning og idrett. Rolf er sertifisert coach og har coachet ledere, personlige trenere og instruktører i hele Sør-Norge. Han har skrevet bøker både om coaching og ledelse og personlig trening.