Musikkbruk i gruppetrening

Musikkbruken i gruppetrening er essensiell for opplevelsen og helheten av gruppetrening. Dette mente også deltagerne jeg intervjuet i forbindelse med den kvalitative studien jeg gjorde som masteroppgave ved Norges Idrettshøgskole i 2015-2016 (les den her). 

For hver gang du som instruktør skal lage en gruppetime, enten det er første gang eller du er erfaren, er du nødt til å begynne med å finne inspirerende musikk. Dette kan kanskje være svært frustrerende og utfordrende hvis du er helt ny som instruktør, men som alt annet, går det enklere med erfaring. Vi er alle forskjellige og jobber ulikt, så det viktigste er at du finner en måte å jobbe på, som passer for deg. Det er flere måter å hente musikkinspirasjon på og finne den musikken du ønsker å bruke, men det kan til tider være tidkrevende. Vil du imidlertid fremstå som en profesjonell instruktør og ha gjennomtenkt og kreativ musikk i dine timer, bør du legge ned den tiden som kreves. Jeg har skrevet hvordan du kan gå frem for å finne musikk til gruppetrening i et tidligere blogginnlegg – det finner du her

Etter å ha funnet og analysert den musikken du ønsker å bruke i gruppetimen din, må du strukturere sangene og sette dem sammen i en spilleliste. Hvordan du velger å sette sammen musikk til en gruppetime, er selvfølgelig avhengig av hva slags time det er, men stort sett følger de ulike gruppetimene den samme malen. De fleste timene inneholder en oppvarming, en hoveddel og en nedtrapping/uttøying. Dette er det første du bør ta hensyn til når du skal komponere spillelisten din. Etter å ha fordelt sangene etter hvilken del av timen de kan passe inn i, bør du se på hvordan du på best mulig måte kan fremme god variasjon og kontraster i musikken, i tillegg til harmoni og flyt. 

Med harmoni i musikken, menes at musikken bør flyte naturlig over i hverandre, og at det ikke skal være unødvendige opphold mellom sangene, med mindre dette ikke er gjort av en spesiell grunn. I tillegg bør musikken være nøye tilpasset bevegelsene/trinnene i løpet av timen. Dette er spesielt viktig for trinntimer. For å fremme harmoni og helhet i gruppetimen, bør du som instruktør la musikken i stor grad bestemme hvilke trinn du velger. I tillegg bør du la energien i musikken bidra til å styre intensiteten underveis. Det er ikke bare i trinn-timer at dette er sentralt, men også i sykkeltimer, styrketimer, løpetimer osv., er en harmonisk musikk, som er tilpasset timen og de ulike delene av timen, avgjørende for totalopplevelsen. 

profil-8780.jpg
IMG_0638.JPG

En variert musikk i gruppetrening er svært viktig. Det er umulig å tilfredsstille alle deltagerne i en sal, da musikksmak er høyst subjektiv og individuell, men du skal alltid prøve å bruke så variert og kreativ musikk som mulig. 

En god huskeregel for å skape variasjon i musikkbruken, kan være følgende:

 • Sjanger: Bruk ulike sjangre - Pop, rock, elektronika, dance, house, club, disco, funk, hip-hop, R&B, latin, reggae, ska, country, musikal, bollywood, jazz, new age osv.
 • Vokal: Bruk dame- og herrevokal, vokal/instrumental musikk.
 • Energi: Bruk sanger med ulik intensitet, veksle mellom energiske og roligere låter.
 • Generasjon: Bruk sanger fra ulike generasjoner. Dette skaper god variasjon og vekker minner hos deltagerne.
 • Språk: Bruk ulike språk – dette skaper god variasjon og stemning. Vær imidlertid observant i forhold til innholdet i teksten.
 • Deltagernes favoritt: Timen bør inneholde sanger der deltagerne kan «skinne». Ta gjerne med en «gammel slager», eller noen populære «liste-pop»-sanger.
 • Instruktørens favoritt: Timen bør også inneholde din favorittsang, der du også kan «skinne» ekstra.
 • Tema: «World beat» (afrikans, irsk, indisk osv.), «Høytid/merkedager» (jul, påske, halloween, karneval osv.).

Musikkvolumet er også et godt verktøy for å skape ulik stemning og energi i gruppetimer, og kan forsterke budskapet man ønsker å formidle. Variasjon i musikkvolum, brukt på en gjennomtenkt måte, vil heve kvaliteten på gruppetimen, og det kan bidra til at deltagerne yter det «lille ekstra». I forhold til musikkvolumet i gruppetrening, er det en del viktige faktorer du som instruktør bør ta hensyn til og tenke gjennom på forhånd:

 • Musikkvolumet bør varieres i takt med intensiteten i timen (naturlig lavere musikk i oppvarming og nedtrapping, enn i hoveddelen).
 • Vær oppmerksom på at for ofte justering av lydvolumet, kan oppleves som forstyrrende og ødelegge flyten i timen. Vær bevisst når du velger å justere lyden og ha en klar tanke om hvorfor.
 • Unngå å gå bort til anlegget for å justere lyden i det en sang er over, da dette ofte medfører at deltagerne stopper opp, intensiteten faller og treningseffekten reduseres. Sørg alltid for at deltagerne er i gang, før du eventuelt går for å justere lyden.
 • Tilpass musikkvolumet i forhold til hvor mye informasjon du til en hver tid ønsker å formidle. 
 • For høy lyd kan være både plagsom og helseskadelig. Alle mennesker har ulik toleranse for lyd, og det er derfor viktig at du som instruktør sørger for et akseptabelt musikkvolum i dine timer. 

 

Hvordan du skal mikse musikken din, for å gi deltagerne en best mulig opplevelse og høy treningseffekt, kommer det snart et blogginnlegg om – stay tuned! 

Høsten 2018 kommer også boken «Personlig Trener og Gruppeinstruktør» ut, som jeg er med å skrive. Det blir den første fagboken for både PT og instruktør. Det er bare å glede seg – i denne boken vil du få tilgang til all den kunnskapen som du som instruktør bør inneha! 


// Eva Katrine