Jeg møtte profesjonalitet og kompetanse fra første dag!

Mitt første møte med treningsbransjen, som ansatt, var altså på Condis Treningssenter på Stovner i Oslo. Etter intervju ble jeg tilbudt stilling som instruktør, og begynte omgående intern opplæring. Lene Haga Skarnes, som da var leder for gruppetrening ved Condis, tok meg i mot med åpne armer og la grunnlaget for min senere karriere i treningsbransjen. Jeg vil virkelig takke Lene for utrolig god opplæring og veiledning ved Condis. Jeg er veldig glad for at jeg møtte Lene, som satte krav til både profesjonalitet og kompetanse fra dag en, og som lot det ta den tiden det tok, før jeg var klar til å ha min aller første gruppetime. Et par år senere møtte jeg Tiina Toikka som da var leder for gruppetrening ved Domus Athletica (som det het den gangen), og som skulle vise seg å være starten på et langt og nært samarbeid. Tiina er et av mine store idol – hun er kunnskapsrik, profesjonell, humoristisk, real, ærlig og et av de klokeste menneskene jeg kjenner. Tiina ble ”mentoren” min fremover i de neste årene som fulgte, og jeg lærte alltid noe nytt av henne. Hun har hjulpet meg med klasser og gjennom studiet ved NIH, gitt med veiledning og oppfølging, og alltid vært en god samtalepartner som jeg vet jeg kan stole på. Jeg er utrolig takknemlig for at både hun og Lene delte av deres kunnskap og erfaring, stilte krav og lot meg prøve og feile.

I dag er det altfor mange som blir ”kastet” ut i instruktørrollen uten å ha tilstrekkelig kompetanse, og dette synes jeg er veldig leit både for bransjen og for instruktøren selv. En dag må man til slutt ”hoppe” ut i det, og det er da man virkelig begynner å lære og opparbeide seg verdifull erfaring, men man skal føle seg klar og føle at man kan stå inne for det man leverer. Vi som instruktører har tross alt ansvaret for kanskje opp til 40-50 mennesker av gangen, og vi skal gi dem kvalitetssikret, effektiv og ikke minst lystbetont trening! 

Foto: Privat (fra klasse på  Athletica Domus )

Foto: Privat (fra klasse på Athletica Domus)

Foto: Privat (fra  Energyboost  med Ving Norge).

Foto: Privat (fra Energyboost med Ving Norge).

Treningssenterbransjen i Norge har hatt en eksplosiv vekst de siste 20 årene, og er en relativt ung og ny bransje. Hovedorganisasjonen Virke har siden 2011 kartlagt treningssenterbransjen i Norge hvert år, i forhold til viktig nøkkelinformasjon som bransjens vekst, organisering og struktur, lønnsomhet og omsetning, i tillegg til bransjens geografiske utbredelse. I følge rapporten til Virke Trening fra 2015, fantes det per utgangen av dette året, 1071 antall treningssentre i Norge, og i 2016 viste rapporten 1103 sentre, og i følge Levekårsunderundersøkelsen 2016 fra Statistisk sentralbyrå, oppgir hele 36 % at de velger å trene ved et treningssenter. Gruppetrening har også hatt en økning i popularitet den siste tiden, og medlemmene som velger gruppetrening ved et senter, er ofte også de mest lojale kundene. Flere og flere velger å trene ved et treningssenter, og vi i bransjen, har en unik posisjon til å snu passivitet til aktivitet i befolkningen. Gruppeinstruktøren er kanskje den aktøren ved et senter som møter flest mennesker i løpet av en uke, og vedkommende har derfor en genuin mulighet til å påvirke mennesker og bidra til økt treningslyst og bevegelsesglede! 

Et stort ansvar hviler på våre skuldre som instruktører, og det er derfor viktig at vi tar jobben seriøst, opptrer profesjonelt, lytter til andre, er ydmyke, forbereder oss godt og hele tiden er på jakt etter ny kunnskap og forståelse. Vi skal gjøre vårt aller beste for at medlemmene får en positiv opplevelse hver eneste gang, og et ønske om å komme tilbake! 

Ønsker alle en fantastisk treningshelg - lever unike gruppetreningsopplevelser alle sammen! 

//Eva Katrine