Å være gruppeinstruktør er et yrke og ikke bare en hobby!

Som jeg skrev i det forrige innlegget i "Instruktørrollen" her på bloggen, så møtte jeg profesjonalitet fra dag en i bransjen, og dette gav grunnlaget for hvordan jeg selv jobber. Det å være instruktør er et yrke på lik linje med alle andre yrker, som krever ulike kvaliteter og ferdigheter. Det krever spesifikk kunnskap knyttet til treningslære, fysiologi, anatomi, musikkanalyse, pedagogikk, instruksjon, coaching, øvelser osv., og deltagerne i gruppetrening forventer en engasjert og profesjonell instruktør.

De siste årene har jeg opplevd at svært mye fokus er blitt rettet mot personlig trening, og gruppetrening og instruktører er blitt neglisjert. Det er flott at stadig flere utdanner seg som personlige trenere og at det som følge av dette, stilles krav til utdanning og kvalitet, men vi må ikke glemme gruppeinstruktørene. De er også viktige aktører ved treningssentrene, og det er avgjørende at vi felles i bransjen også stiller de samme kravene og retter den samme oppmerksomheten mot instruktørene. Vi ønsker alle å bli sett, hørt og få tilstrekkelig med utviklingsmuligheter. Alle aktørene ved et treningssenter er like viktige og en ”rød tråd” gjennom alt man gjør, må være profesjonalitet. 

Foto: Privat (fra Ving Camp 2017)

Foto: Privat (fra Ving Camp 2017)

Foto: Privat (fra Convention på Tvers 2017)

Foto: Privat (fra Convention på Tvers 2017)

Vi som instruktører må være profesjonelle og levere det medlemmene forventer. Selv om mange i dag har en instruktørjobb som en deltidsjobb, betyr ikke dette at jobben ikke er ”så viktig”. Å ha noe som en deltidsjobb, er ikke synonymt med lavere innsats, tid eller grad av profesjonalitet. Gjennom min masterstudie ved NIH (2015-2016), gjennomførte jeg et kvalitativt studie innen gruppetrening, for å oppnå forståelse av hvilke kvaliteter og ferdigheter som deltagerne ser på som avgjørende for om en instruktør anses som dyktig eller ikke. Til min store glede, stod profesjonalitet frem som et av de viktigste funnene i studien. Det var svært viktig for deltagerne at instruktøren møter i tide, er godt forberedt, innehar god kunnskap i forhold til instruktøryrket, fremstår som en engasjert/sunn rollemodell og er genuint opptatt av deltagerne. Informantene i studien som jeg intervjuet, fortalte også at profesjonalitet handler om følelsen av å bli respektert. Når deltagerne bruker sin fritid til å møte opp til gruppetrening, samt at de betaler for tilbudet, setter informantene pris på en instruktør som respekterer deres tid, og som gir dem en fullverdig treningsøkt med høy kvalitet. En rekke spennende aspekt knyttet til gruppetreningskonteksten kom frem gjennom studien, og vil du lese hele masteren, kan du klikke deg inn her.

Jeg oppfordrer derfor alle ledere ved treningssentre rundt om i landet til å prioritere sine instruktører og gi dem oppfølging, kurs og workshops. Til deg som instruktør, vil jeg si – ta ansvar, vis medlemmene respekt, forbered deg godt og oppsøk ny kunnskap og inspirasjon. Jeg vil skrive mer her på bloggen om studien min, så for dere som er interessert, følg med!


Ønsker dere alle en tipp topp og sprek dag!


//Eva Katrine